Wywiad
Jania i Krzysiek
Rozmawiał - 4U

Jania Lesar - Krzysztof Hulboj

JAK ZACZĘŁA SIĘ WASZA PRZYGODA Z TAŃCEM?
How did your adventure with dance start?

Jania:   Od kiedy pamiętam, zawsze fascynował mnie ruch do różnego rodzaju muzyki. W wieku pięciu lat widziałam w telewizji turniej, który bardzo mi się podobał. Krótko po tym mama zauważyła jak często przebierałam się w swoje ulubione sukienki i tańczyłam sobie w domu do muzyki przed lustrem. Postanowiła zapisać mnie do szkoły tańca pani Barbary Ambroz.

Ever since I can remember, I have always been fascinated with movement and all kinds of music. At the age of 5 I saw a tournament on TV which I liked very much. Shortly after that my mum noticed me dressing in my favourite dresses and dancing in front of the mirror to the music. She decided to enroll me to Barbara Ambroz's Dance School.

Krzysiek:   Moja przygoda z tańcem zaczęła się trochę inaczej. Pewnego dnia odwiedziła mnie moja koleżanka ze szkoły. Razem ze swoją mamą chciała namówić mnie na zajęcia z tańca towarzyskiego. Kasia szukała partnera, a że byłem najprzystojniejszym chłopakiem z 2b (śmiech), więc chciała ze mną tańczyć. Poszedłem na pierwsze zajęcia do pani Małgosi Szokalskiej i stwierdziłem, że podoba mi się to. Przez pięć lat wahałem między wyborem gry w piłkę nożną, a uprawianiem tańca, ale w końcu zadecydowałem. Czy słusznie...? Chyba już się tego nie dowiem.

My adventure with dancing started a bit differently. One day my schoolmate visited me. Together with my mum they wanted to persuade me to start learning social dance. Kasia was looking for a partner and because I was the most handsome boy from class 2b (laughter), she wanted to dance with me. I went to the first lesson to Ms. Malgosia Szokalska and realized I liked it. I hesitated for five years whether to play football or practise dancing and eventually I made up my mind. Was I right ...? Probably I will never know.

JAK DOSZŁO DO TEGO, ŻE POSTANOWILIŚCIE RAZEM TAŃCZYĆ?
How did it happen that you decided to dance together?

Krzysiek:   W styczniu 2003 roku rozstaliśmy się z Ewą Szabatin. Zacząłem szukać nowej partnerki. Wyjechałem do Moskwy. Tam próbowałem z wieloma partnerkami nie tylko Rosjankami. Przez miesiąc tańczyłem z jedną z nich, ale razem stwierdziliśmy, że to nie jest to czego byśmy oczekiwali. Kiedy znów zacząłem wyjazdy na wschód, zadzwoniła do mnie Iwona Golczak (była partnerka Michała Malitowskiego), która poinformowała mnie, że Jania Lesar z Matejem Krajcerem nie tańczą już razem. Pojechałem do Ljubliany na dwa dni. Spróbowałem i udało się. Jestem bardzo zadowolony.

In January 2003 I parted with Ewa Szabatin. I started looking for a new partner. I went to Moscow. There I tried different partners, not only from Russia. I danced for a month or so with one of them but we came to conclusion that it was not what we both had expected. When I started going east again, Iwona Golczak (former Michal Malitowski's partner) called me and said that Jania Lesar and Matej Krajcer did not dance together any more. I went to Ljubliana for two days. I did my best and succeeded. I am very happy about it.
Jania:   W kwietniu rozpadłam się z Matejem. Kiedy ta informacja dotarła do moich przyjaciół Iwona Golczak - która tańczyła w Ljublianie, powiedziała mi, że już rozmawiała z Krzyskiem o ewentualnym spotkaniu. Od dziesięciu lat była to moja pierwsza poważna próba z nowym partnerem. Pierwsza i od razu udana.

In April I split up with Matej. When the news reached my friends, Iwona Golczak - who danced in Ljubliana - told me she had already spoken to Krzysiek about the possible meeting. It had been my first trial with a new partner for nine years. The first and successful one.

GDZIE TRENUJECIE NA CO DZIEŃ?
Where do you usually practise?

Jania i Krzysiek:   Jeśli jesteśmy w Warszawie to trenujemy w Akademii Tańca Państwa Moniki i Ireneusza Sulewskich. Będąc w Słowenii trenujemy w Lubljanie w klubie URSKA.

If we are in Warsaw we do it in the Dance Academy run by Monika and Ireneusz Sulewski. When we are in Slovenia we have practice in Ljubliana in URSKA club.

JAK WYGLĄDA WASZ CODZIENNY TRENING?
What is your typical practice like?

Jania i Krzysiek:   Trenujemy zazwyczaj dwa razy dziennie. Rano zaczynamy od ćwiczeń rozciągających. Potem poprawiamy krótkie fragmenty naszej choreografii: stopy, ręce, prowadzenie itp. Wieczorem staramy się jak najwięcej tańczyć i koncentrować na elementach na turniej: dynamika, obszerność, kondycja.

We usually practise twice a day . In the morning we start with stretching exercises. Then we correct short parts of our choreography: feet, arms, leading, etc. In the evening we try as much as we can dance and concentrate on tournament elements: dynamics, spaciousness, fitness.

JAKI JEST WASZ CEL W TAŃCU DO CZEGO DĄŻYCIE?
What is your dancing aim, what are you up to?

Jania:   Dążymy do tego, aby taniec sprawiał nam radość. Byśmy byli zadowoleni razem, szczęśliwi osobno w tym co robimy i aby to co prezentujemy podobało się ludziom-widzom-publiczności.

We strive to get pleasure from dance. We want to be pleased together and individually with whatever we do and we want our performance to be enjoyed by people-spectators-audience.
Krzysiek:   Dążę do jak największej świadomości-kontroli nad moim ciałem w tańcu. W tym co robię i jak robię.I aim at total awareness and control over my body in dance - in what I do and how.

CZY TRENING CZYNI MISTRZA?
Does practice make perfect?

Jania i Krzysiek:   Mistrzem zostaje się wtedy, kiedy się jest najlepszym. Jednym wystarczy tylko talent, innym ciężka praca, a jeszcze innym dużo prywatnych lekcji i wsparcie polityczne.

You become perfect when you are the best. For some people talent is enough, for other it is hard work, still others need a lot of private lessons and political support.

CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TRENINGI W LUBLJANIE OD TRENINGÓW W WARSZAWIE?
How is the practice in Ljubliana different from that in Warsaw?

Jania:   Treningi w Słowenii różnią się tym, że na sali jest mniej par. W Warszawie bardzo mi się podobają wieczorne practisy, gdzie przychodzi 10-15 par. Brakuje mi tylko zajęć grupowych. W Ljublianie mamy je dwa razy w tygodniu.

The difference is that in Slovenia there are fewer pairs on the floor. In Warsaw I like the evening pracice especially, where 10-15 pairs come. I only miss group activities. In Ljubliana we have them twice a week.

CZY W SŁOWENII DUŻO JEST DOBRYCH TRENERÓW TAŃCA?
Are there many good dance coaches in Slovenia?

Jania:   Myślę, że kilku na pewno. Nie mniej jednak cieszę się bardzo, że przyjeżdżają często do nas również trenerzy za granicy m.in.: Peter Maxwell, Michael Stylianos.

I think there are a few. Nevertheless I really like the fact that we are often visited by foreign coaches, for example: Peter Maxwell, Michael Stylianos.

KTO JEST WASZYM GŁÓWNYM SZKOLENIOWCEM?
Who is your main coach?

Jania i Krzysiek:   Można powiedzieć, że obecnie naszym trenerem, który nami się opiekuje, pomaga w tańcu, z którym często konsultujemy się w różnych sprawach jest Barbara Ambroz i Ireneusz Sulewski (w zależności czy jesteśmy w Warszawie, czy w Ljublianie). Natomiast szkoleniowcami naszymi są: Hans Galke i Peter Maxwell.

We can say that right now the coach that takes care of us, helps in dance and consults in many different matters is Barbara Ambroz and Irenusz Sulewski (depending where we are - in Warsaw or Ljubliana). However, the people who train us are Hans Galke and Peter Maxwell.

CO SĄDZISZ O POLSCE I POLAKACH?
What do you think about Poland and Poles?

Jania:   Polska jest bardzo zbliżona do Słowenii pod względem kultury, tradycji, sposobu bycia ludzi. Natomiast różni się na pewno obszarem. Słowenia jest małym krajem, który można przejechać z jednego końca na drugi w dwie godziny. Chciałabym również dodać, że nigdzie nie spotkałam tak wielu dżentelmenów jak w Polsce.

Poland is very similar to Slovenia as far as culture, tradition and manner are concerned. It differs, however, in terms of area. Slovenia is a very small country which you can drive through in two hours. I would like to add that I have never met anywhere as many gentlemen as in Poland.

KTO SPOŚRÓD TWOICH BYŁYCH I OBECNYCH TRENERÓW MIAŁ WPŁYW NA PRZEBIEG TWOJEJ KARIERY TANECZNEJ?
Who among your former and present coaches has had the greatest influence on your dancing career?

Krzysiek:   Przez wiele lat mojej kariery tanecznej miałem styczność z wieloma trenerami, a są to osoby: Monika i Waldemar Sakowscy, którzy wypromowali naszą parę (mnie z Ewą) w Polsce i za granicą. Richard Porter był i jest tą osobą, która wykreowała mój styl. Pomógł mi on stworzyć coś własnego i pojąć taniec nie tylko od strony technicznej. Alan i Heizel Flecher przekazali mi dużą wiedzę z zakresu techniki. Colin James nauczył mnie jak uzyskać taniec kobiety i mężczyzny. Obecnie męczą się ze mną Hans Galke i Pan Irek Sulewski.

I have dealt with a lot of coaches in my career and these are: Monika and Waldemar Sakowski, who popularized our pair (me and Ewa) in Poland and abroad; Richard Porter has been the person who created my style. He helped me to create something typically mine and to understand the dance not only from the technical point of view; Alan and Heinzel Flecher gave me vast knowledge about the technique; Colin James taught me how to attain the woman's and man's dance; right now Hans Galke and Irek Sulewski have to struggle with me.
Jania:   Od początku mojej kariery po dzień dzisiejszy największy wpływ na mój taniec miała Barbara Ambroz. Przez wiele lat pracowałam z Peterem Maxwellem i Rudem Vermeyem.Since the beginning of my career till todayBarbara Ambroz has had the greatest influence on my dance. For many years I also worked with Peter Maxwell and Rudy Vermey.

Twoje motto?
Your motto?

Krzysiek:   "Czym mniej słów, tym mniej błędów"

"The fewer words, the fewer mistakes"
Jania:   "Pokój, Szczęście, Miłość"

"Peace, Happiness, Love"

WASZE NAJWIĘKSZE SUKCESY?
Your greatest achievements?

Krzysiek:
# Mistrz Polski od kategorii młodzik do amator.
# 1 miejsc na GOC MANHEIM - youth 1997.
# dwa razy finał na Mistrzostwach Świata w katategorii junior latin - 6 miejsce.
# finalista i zwycięzca wielu turniejów IDSF International.
# finał w kategorii youth w Blacpool 1998.
# zwycięzca Rising Stars U.K. 2000.
# 8 miejsce na Mistrzostwach Europy amatorów - Warszawa 2001.
# 1/2 Blacpool 2001.

# Polish Champion in the youth amateur category.
# 1 place in GOC MANHEIM - YOUTH 1997.
# twice the final in the World Championships in the junior category 1a - 6th place.
# the finalist and winner in many IDSF International.
# final in the youth category in Blackpool 1998.
# the winner in Rising Stars U.K. 2000.
# 8th place in the European Championships of amateurs - Warsaw 2001.
# semifinal in Blackpool 2001.
Jania:
# Wielokrotna Mistrzyni Słowenii.
# Mistrzyni Świata w kat.youth la -1996.
# 1 mejsce na Blackpool w kat do 21. -1996.
# 6 miejsce na Mistrzostwach Świata amatorów - Słowenia 2001.
# 7 miejsce na Mistrzostwach Świata amatorów - Wiedeń 2002.
# 5 miejsce na Mistrzostwach Europy - Manresa - Hiszpania 2002.# many times the Champion of Slovenia.
# The World Champion in the youth category 1a - 1996.
# 1st place in Blackpool in the category under 21 - 1996.
# 6th place in the World Championships in amateurs Slovenia 2001.
# 7th place in the World Championships in amateurs Vienna 2002.
# 5th place in the European Championships - Manresa - Spain 2002.

CZY SWOJE PRZYSZŁE ŻYCIE WIĄŻECIE Z TAŃCEM?
Do you associate your future life with dance?

Krzysiek:   Tak. W przyszłości chciałbym zostać trenerem tańca i myślę, że będzie to mój przyszły zawód.

Yes. I'd like to become a dance coach and I think it will be my future job.
Jania:   Nie wiem co będę robić w przyszłości. Różnie bywa. Żyję na razie tym co będzie w najbliższym czasie?

I don't know what I will do in future. You never know what may happen. In the meantime I only have plans for the near future.

CZY WZORUJECIE SIĘ NA KIMŚ W TAŃCU. CZY PRÓBUJECIE STWORZYĆ SWÓJ WŁASNY STYL?
Do you follow any examples in dance or do you try to create your own style?

Jania:   Nie lubię naśladować innych, jednakże wiele dobrych par inspiruje mnie. Staram się wykreować swój własny styl.

I don't like imitating other people. However, a lot of good pairs do inspire me. I am trying to create my own style.
Krzysiek:   Nigdy nikogo nie należy naśladować. Każdy powinien tworzyć swój własny wizerunek tańca. Kopia to mocno zniekształcony oryginał.

You shouldn't imitate anyone. Everybody should create their own dance image. A copy is nothing more than just the original in different shape.

CO SKŁADA SIĘ WEDŁUG WAS NA MODEL MISTRZA?
What in your opinion makes a champion?

Jania i Krzysiek:
- praca,
- talent,
- cierpliwość,
- dużo pieniędzy i poparcie polityczne.

- work,
- talent,
- patience,
- a lot of money and political support.

Dziękuję za rozmowę, oraz życzę samych sukcesów na turniejach.
Thank you for the interview and I would like to wish you success on the tournaments.
Rozmawiał: / The interview by: 4U
październik / October 2004

Czytajcie także 4U :   z P. Łowickim i Y. Pokrovskaya /   z Masażystą /   z Colin James
PUBLICYSTYKA
FORUM
KLUB KIBICA