Wywiad z Colin James
. . . dążyć do perfekcji . . .
Rozmawiał - 4U

Colin James Colin James
4U:   JAK ZACZĘŁA SIĘ PANA PRZYGODA Z TAŃCEM?
How did your adventure with dancing begin?

Colin:   Moja przygoda z tańcem zaczęła się w małym angielskim miasteczku. W szkole tańca. Na pierwszych zajęciach byłem jedynym chłopcem wśród 20 dziewczyn.

It all started in a small English town. In the dance school. On the first class I was the only boy among 20 girls.

4U:   JAK DŁUGO TAŃCZYŁ PAN TURNIEJOWO I JAKIE NAJWIĘKSZE SUKCESY MOŻE WYMIENIĆ?
How long did you compete and what were your greatest tournament successes?

Colin:   Rywalizację taneczną zacząłem od 8-go roku życia. Trenerem zostałem w wieku 30 lat. Do największych sukcesów należą: Mistrzostwo Świata Amatorów w tańcach latynoamerykańskich 83/84, Mistrzostwo Europy w tańcach latynoamerykańskich 83/84. Pierwsze miejsce na UK w kategorii amator. Trzecie miejsce w kategorii Profesjonalistów na UK International.

I started competing at the age of 8. I became a coach when I was 30. My greatest achievements include: The World Championships in Amateur Latin Dances in 1983/84, 1st place in the UK in amateurs, 3rd place in Professionals on The UK International.

4U:   KTO BYŁ PANA GŁÓWNYM TRENEREM?
Who was your leading coach?

Colin:   Espen Salzberg, Walter Laird, Lorraine.

4U:   KIEDY I DLACZEGO POSTANOWIŁ PAN BYĆ TRENEREM?
When and why did you decide to become a coach?

Colin:   To przyszło całkiem naturalnie. Po zakończeniu rywalizacji turniejowej w maju 1984 postanowiłem przejść na zawodowstwo i zostać trenerem. Trener może kontynuować swój taniec poprzez swoich uczniów przekazując im swoją wiedzę.

It happened quite naturally. After giving up tournament competition in May 1984 I decided to turn professional and become a coach. The coach can spread his dance through his students by sharing his knowledge with them.

4U:   JAKO TRENER JAKI BYŁ PANA NAJWIĘKSZY SUKCES?
What was your greatest achievement as a coach?

Colin:   Wychowałem Mistrzów Świata amatorów oraz zostałem wybrany trenerem roku.

I trained the World Champions and I was chosen the coach of the year.

4U:   NAUCZA PAN NA CAŁYM ŚWIECIE, JAK CZĘSTO PODRÓZUJE PAN?
You give lessons all over the world, how often do you travel?

Colin:   - Jeździłem po świecie 6 miesięcy w roku. Teraz staram się to ograniczyć do 6 dni w miesiącu.

I used to travel around the world for six months a year. Right now I try to limit it 6 days a month.

4U:   KIM WEDŁUG PANA POWINIEN BYĆ DOBRY TRENER, JAKIE CECHY POWINNY GO CHARAKTERYZOWAĆ?
What, in your opinion, makes a good coach? Please name a few main features of character.

Colin:   Trener powinien być osobą cierpliwą, odważną, silną psychicznie, powinien również wspierać, słuchać i motywować pary.

A coach should be patient, brave, emotionally strong and should support, listen to as well as motivate the couples.

4U:   RECEPTA NA SUKCES?
Is there a formula for success?

Colin:   Zawsze trzeba stawiać sobie wysoki cel w tańcu i dążyć do perfekcji. Nigdy nie bać się przyznania do błędu.

You always have to aim high in the dance and strive for perfection. You can't be afraid to admit you have made a mistake.

4U:   MOTTO ŻYCIOWE?
Your life's motto?

Colin:   Traktować innych tak jak ja bym chciał być traktowany.

Treat others the way you would like to be treated.

4U:   MIESZKA PAN W WARSZAWIE.JAK PODOBA SIĘ PANU TO MIASTO?
You live in Warsaw. Do you like this city?

Colin:   Warszawa podoba mi się. Lubię duże miasta i przyjaznych mieszkańców.

I like Warsaw. I love big cities and friendly people.

4U:   CZY CZUJE SIĘ PAN CZŁOWIEKIEM SZCZĘŚLIWYM?
Do you feel happy?

Colin:   Tak jestem szczęśliwy. Szczęście to znajdowanie równowagi w życiu. Być zadowolonym z pracy, oraz miło spędzać czas poza nią.

Yes, I am happy. Happiness is finding a balance in life, being satisfied with your work and having a good time after it.

4U:   NA CZYM POLEGA PANA PROFESJONALIZM W PRACY?
What makes your work professional?

Colin:   Traktuję taniec jako sztukę. Rozumiem mechanikę ciała. Staram się zrozumieć wszystkich.

I regard dance as art. I understand the body mechanics. I try to understand everyone.

4U:   JAKIE CECHY POWINIEN POSIADAĆ DOBRY TANCERZ,TANCERKA?
What qualities should a good dancer possess?

Colin:   Tancerz powinien słuchać, rozumieć, uczyć się świadomie tańca. Potrzeba treningu i doskonalenia umiejętności oraz wiara w perfekcję, to cechy podstawowe dla dobrego tancerza.

The dancer should listen to, understand and learn the dance consciously. The need for training and improvement of abilities plus the belief in perfection are the basic qualities of a good dancer.

4U:   NA ILE W TAŃCU WAŻNA JEST TECHNIKA?
How important is the technique in dancing?

Colin:   Technika jest "korzeniem", który służy jako podstawa do wsparcia, budowy pozostałych umiejętności.

The technique is the root which is the basis of support and building of other skills.

4U:   CZYM INTERESUJE SIĘ PAN OPRÓCZ TAŃCA?
What are you interests, apart from dancing?

Colin:   Lubię oglądać oraz grać w tenisa, golf i squasha.

I enjoy watching and playing tennis, golf and squash.

4U:   KOCHAM ...
I love ...

Colin:   Kocham oglądać jakość ruchu i przyjemność z tańca, oraz rozumienie przez pary techniki.

I love watching the quality of movement and pleasure in dance, and couples' understanding of the technique.

4U:   NIE CIERPIĘ GDY ........
I hate when ......

Colin:   Nie lubię rzeczy nienaturalnych, fałszywych, a w tańcu ciągłej szybkości i zbyt wielu "bajerów".

I hate unnatural, false things and constant speed with too many gimmicks in dance.

Dziękuję za rozmowę.
Thank you for the conversation.
Rozmawiał: 4U
wrzesień 2004

PUBLICYSTYKA
Nowe
FORUM
KLUB KIBICA

SZKOLENIE - PISZ

MUZYKA TANECZNA

PUBLICYSTYKA

KLUB KIBICA

FORUM